தமிழ் பேசினால் 120 ஆண்டுகள் உயிர் வாழலாம்

தமிழ் பேசினால் 120 ஆண்டுகள் உயிர் வாழலாம். இது எப்படி சாத்தியமாகும் என்பதை காண்போம். கல் தோன்றி மண்தோன்றாக் காலத்து முன் தோன்றிய மூத்த முதுமொழி தமிழ்மொழி. இதோ சித்தர்கள் தந்த தமிழ்மொழியின் சிறப்புகளில் ஒன்றைக் காண்போம்:-

Read More

ஓரெழுத்து சொற்கள்

தமிழில் உள்ள மொத்த எழுத்துக்கள் 247, இந்த 247 எழுத்துக்களில் 42 எழுத்துக்கள் ஓரெழுத்து சொல்லாக விளங்குகின்றன அதாவது இந்த 42 எழுத்துக்களுக்கும்தனியாக பொருள் உண்டு. அவற்றைத் தெரிந்து கொள்வோம்.

Read More

“ண”, “ன” மற்றும் “ந” எங்கெல்லாம் வரும்

☘”ண”, “ன” மற்றும் “ந” எங்கெல்லாம் வரும்? ஒரு எளிய விளக்கம்:☘ ☘மூன்று சுழி “ண”, ரெண்டு சுழி “ன” மற்றும் “ந” என்ன வித்தியாசம்? தமிழ் எழுத்துகளில் ரெண்டு சுழி “ன” என்பதும், மூன்று சுழி “ண” என்பதெல்லாம் வெறும் பேச்சு வழக்கு. ☘”ண” இதன் பெயர் டண்ணகரம், ☘”ன” இதன் பெயர் றன்னகரம், ☘”ந” இதன் பெயர் தந்நகரம் என்பதே சரி. ☘மண்டபம், கொண்டாட்டம் – என…

Read More

ஓரெழுத்து ஒரு மொழிச் சொற்கள்

தமிழில் உள்ள மொத்த எழுத்துக்கள் 247, இந்த 247 எழுத்துக்களில் 42 எழுத்துக்கள் ஓரெழுத்து சொல்லாக விளங்குகின்றன அதாவது இந்த 42 எழுத்துக்களுக்கும் தனியாக பொருள் உண்டு. இவைத்தவிர மேலும் சில எழுத்துக்களும் தரப்பட்டுள்ளன. தெரிந்து தெளிவு பெறுங்கள். ஒரெழுத்து ஒரு மொழி என்பது ஒரே ஒரு எழுத்தானது ஒரு சொல்லாக வந்து பொருள் தருவது ஆகும். ஒரே ஒரு எழுத்து மட்டும் தனித்து வந்து ஒரு பொருளைக் குறிக்குமானால்…

Read More